Skip navigation

Danskernes solvaner i sommerferien 2020

I denne rapport kortlægges danskernes solvaner i 2020. Rapporten er baseret på en internetbaseret undersøgelse blandt 4.932 danskere i alderen 15-70 år. De respondenter, der har hjemmeboende børn under 18 år, er også blevet spurgt til børnenes solvaner.

Denne rapport har til formål at beskrive danskernes solvaner, da de havde fri eller holdt ferie i sommeren 2020. Året 2020 bød på et anderledes år, hvor rejser til udlandet var mindre tilgængelige grundet situationen med COVID-19. Det har påvirket dataindsamlingen om danskernes solvaner i 2020, da størstedelen af danskerne blev i Danmark. Derfor har vi i denne rapport valgt kun at fokusere på danskernes solvaner på ferie i Danmark, hvor vi normalt også ser på danskernes solvaner på ferier i udlandet.

Danskernes solvaner i sommerferien 2020