Skip navigation

Forældres betydning for deres børns alkoholforbrug

En systematisk litteraturgennemgang

Denne rapport belyser, hvilken betydning forældre har for deres børns alkoholforbrug. Rapporten bygger på en gennemgang af videnskabelig litteratur på området, og resultaterne kan bruges som vidensgrundlag i arbejdet med alkoholforebyggelse blandt børn og unge.

Forældres betydning for deres børns alkoholforbrug