Skip navigation

Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2015

I denne rapport kortlægges forældres viden, holdninger og adfærd når det kommer til unges alkoholvaner. I rapporten spørges forældre til 13-16-årige blandt andet til deres:

  • Viden om og holdninger til danske unges alkoholforbrug generelt
  • Kendskab til deres eget barns alkoholforbrug
  • Holdninger til og bekymringer omkring deres barns alkoholforbrug
  • Indflydelse på deres barns alkoholforbrug
  • Viden om sammenhængen mellem alkohol og kræft
Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2015