Skip navigation

Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2016

I denne rapport kortlægges forældres tanker, viden og holdninger til unge danskeres, samt egne børns alkoholvaner. I rapporten indgår svar fra 1.229 forældre, som har mindst ét barn i alderen 13-16 år.

  • Viden om og holdninger til danske unges alkoholforbrug generelt 
  • Kendskab til deres eget barns alkoholforbrug
  • Holdninger til og bekymringer omkring deres barns alkoholforbrug
  • Indflydelse på deres barns alkoholforbrug
  • Viden om sammenhængen mellem alkohol og kræft
Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2016