Skip navigation

Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2018

I denne rapport kortlægges forældres viden, holdninger og adfærd, når det kommer til unges alkoholvaner i 2018. I rapporten spørges forældre til 13-17-årige blandt andet til deres:

  • Holdninger til danske unges alkoholforbrug 
  • Holdninger til aldersgrænser for køb af alkohol
  • Kendskab til deres barns alkoholforbrug
  • Holdninger til og bekymringer omkring deres barns alkoholforbrug
  • Indflydelse på deres barns alkoholforbrug
  • Kendskab til sammenhængen mellem alkohol og kræft
Forældres holdninger til unges alkoholvaner 2018