Skip navigation

Mere om unges alkoholvaner i Danmark 2014

I denne rapport kortlægges unges viden, holdninger og adfærd i forhold til alkohol i Danmark i 2014.

I efteråret 2014 offentliggjorde ’Fuld af liv’-kampagnen rapporten ”Unges alkoholvaner i Danmark 2014”, der belyste 15-25-åriges viden, holdninger og adfærd i forhold til alkohol. Denne rapport belyser nye aspekter af unges forhold til alkohol og skal derfor ses som et supplement til rapporten fra 2014. 

I rapporten får vi blandt andet et indblik i, hvilken rolle alkohol spiller for unge i deres sociale liv. Med denne viden kan både ’Fuld af liv’-kampagnen og resten af Danmark blive klogere på, hvad der skal til for at skabe en sundere alkoholkultur i Danmark, hvor unge ikke presses til at drikke alkohol, hvis de ikke har lyst, og hvor unge kan drikke mindre og opleve mere. Være fulde af liv i stedet for bare fulde.

Mere om unges alkoholvaner i Danmark 2014

More about the alcohol habits of young people in Denmark 2014


This report outlines:

  • Binge drinking among 15-25-year-olds
  • Young people’s knowledge about the alcohol consumption of Danish young people
  • Experienced pressure to drink
  • Popularity, parties and alcohol
  • Young people’s knowledge of the link between alcohol and cancer
Summary: More about the alcohol habits of young people in Denmark 2014