Skip navigation

Solarievaner blandt 15-20-årige 2018

Indeværende rapport viser, at 14 % af 15-20-årige har været i solarium inden for det seneste år, og at de fleste (85 %) af de nuværende og tidligere solariebrugere havde deres solariedebut, inden de fyldte 18 år.

 Endda var en femtedel af disse blot 10-13 år ved deres solariedebut. Det understreger, at der fortsat er behov for at arbejde for at få vores børn og unge til at slukke solariet. Vi kan oplyse om risikoen ved solariebrug, men hvis vi vil have alle børn og unge ud af de danske solarier, skal der mere til. Vi vil derfor fortsætte arbejdet mod indførelsen af en 18-års aldersgrænse for brug af solarium.

Solarievaner blandt 15-20-årige 2018 (PDF)