Skip navigation

Solundersøgelsen 2008

Denne rapport sætter fokus på danskernes solvaner i 2008. Rapporten giver en status og kan bruges til at udvikle, forbedre og følge op på det forebyggende kampagnearbejde.

Denne rapport giver et billede af, hvordan danskernes solvaner så ud i 2008, idet den
gennemgår resultaterne fra en repræsentativ undersøgelse med 4.277 respondenter fra 15-64 år.
Undersøgelsen blev gennemført efter sommeren 2008 (i ugerne 35-38). I undersøgelsen spurgte
vi respondenterne om deres vaner i den danske sommersol og på solferien. Derudover spurgte
vi til deres brug af solarium, deres viden og holdning til sol og deres kendskab til
Solkampagnen og de fire solråd: siesta, solhat, solcreme og sluk solariet. Vi sammenligner på
centrale spørgsmål med besvarelserne fra 2008 med besvarelserne for somrene 2007 og 2006. 

Solundersøgelsen 2008