Skip navigation

Solundersøgelsen 2009

En kortlægning af danskernes solvaner

Denne rapport giver et billede af, hvordan danskernes solvaner er i sommeren 2009. Formålet med kortlægningen er at få mere viden om danskernes solvaner, så de mest hensigtsmæssige initiativer kan igangsættes til forebyggelse af kræft i huden. Rapporten bygger på resultaterne fra en repræsentativ undersøgelse med 4.186 respondenter i alderen 15-64 år.
Undersøgelsen blev gennemført efter sommeren i september måned 2009. I undersøgelsen er respondenterne blevet spurgt til deres solvaner, når de er ude i den danske sommersol og på solferie. Derudover er de blevet spurgt til deres viden om og holdning til solbeskyttelse og deres kendskab til Solkampagnen og kampagnens solråd. I rapporten, sammenligner vi også besvarelserne på udvalgte spørgsmål med besvarelserne for somrene 2008, 2007 og 2006. 

Solundersøgelsen 2009