Skip navigation

Solundersøgelsen 2010

En kortlægning af danskernes solvaner i den danske sommer

Denne rapport giver et billede af, hvordan danskernes solvaner var i sommeren 2010. Formålet med kortlægningen er at få mere vi den om danskernes solvaner, så de mest hensigtsmæssige initiativer kan igangsætte s til forebyggelse af kræft i huden. Rapporten bygger på resultaterne fra en repræsentativ undersøgelse med 4.156 respondenter i alderen 15-64 år. Undersøgelsen blev gennemført efter sommeren i september måned 2010. I undersøgelsen er respondenterne bl evet spurgt til deres solvaner , når de er ude i den danske sommersol. Derudover er de blev et spurgt til deres holdni ng til solbeskyttelse og deres kendskab til Solkampagnen og kampagnens solråd. I rapporten sammenligner vi besvarelserne på udvalgte spørgsmål med besvarelserne for somrene 2006-2010.

Solundersøgelsen 2010