Skip navigation

Unges alkoholvaner 2021

I denne rapport kortlægges danske unges alkoholvaner i 2021

 Rapporten belyser blandt andet 15-25-åriges:

  • Alkoholdebut og alkoholforbrug
  • Oplevelser med at drikke for meget og drikkepres
  • Erfaringer og holdninger til alkohol, fester og venner
  • Oplevelser med tilstedeværelsen af alkohol på skolen/studiet
  • Aftaler med forældre om alkohol
  • Kendskab til alkohols helbredskonsekvenser
Unges alkoholvaner 2021