Skip navigation

Unges alkoholvaner i Danmark 2015

I denne rapport kortlægges unges alkoholvaner i Danmark 2015. Rapporten er baseret på data fra en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.023 unge i alderen 15-25 år.

  • Alkoholdebut- og forbrug
  • Kendskab og holdninger til alkoholforbruget blandt den generelle danske ungdom
  • Motiver for at drikke/ikke at drikke alkohol
  • Forældres betydning for deres børns alkoholvaner
  • Kendskab til aldersgrænser for køb af alkohol samt sundhedsrisici ved alkoholforbrug
Unges alkoholvaner i Danmark 2015