Skip navigation

Unges alkoholvaner i Danmark 2016

I denne rappport kortlægges 15-25-åriges alkoholvaner i Danmark 2016, I rapporten kortlægges blandt andet 15-25-åriges:

  • Alkoholdebut og -forbrug
  • Kendskab og holdninger til alkoholforbruget blandt den generelle danske ungdom
  • Motiver for at drikke/ikke at drikke alkohol
  • Unges herredømme over deres alkoholindtag
  • Forældres holdninger og indflydelse på unges alkoholvaner
  • Unges erfaringer med køb af alkohol samt holdninger til aldersgrænserne for køb af alkohol
Unges alkoholvaner i Danmark 2016