Skip navigation

Unges alkoholvaner i Danmark 2019

I 2014 igangsatte Kræftens Bekæmpelse og Tryg Fonden derfor alkoholindsatsen 'Fuld af liv'. 'Fuld af liv' er en bredspekteret indsats, som har til formål at nedsætte alkoholforbruget og hæve alkoholdebutalderen blandt unge danskere og herigennem være med til at skabe en sundere alkoholkultur i Danmark. 

I denne rapport kortlægges alkoholvanerne i 2019 blandt unge danskere mellem 15-25 år. Derudover belyses unges viden, holdninger og adfærd i forhold til alkohol. Rapportens resultater bidrager blandt andet til at kvalificere fremtidige indsatser og kampagner, så 'Fuld af liv' kan bidrage til at ændre den danske alkoholkultur og få unge i Danmark til at drikke mindre. 

 

Unges alkoholvaner i Danmark 2019