Skip navigation

Unges solarievaner 2021

I denne rapport belyses 15-25-åriges viden, holdninger og adfærd, når det kommer til solariebrug i 2021 samt udviklingen i unges solarievaner fra 2008-2021.

Rapporten viser, at der de senere år er sket en markant stigning i solariebrug: fra 10 % i 2019 til 16 % i 2021. Samtidig hersker der en række misforståelser blandt danske unge omkring de sundhedsskadelige konsekvenser ved solariebrug. F.eks. mener 7 %, at det er sundt at gå i solarium. De nyeste tal viser endvidere, at over halvdelen (61 %) af de unge var under 18 år første gang, de gik i solarium og 12 % var børn i alderen 8 – 13 år.  

Unges solarievaner 2021 (PDF)