Skip navigation

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft

Den forbedrede kræftbehandling betyder, at flere patienter helbredes eller lever længere. På baggrund af den foreliggende viden om rehabilitering har Kræftens Bekæmpelse udviklet en skabelon for kræftrehabilitering

Behov for bedre rehabilitering til kræftpatienter

Den forbedrede kræftbehandling betyder, at flere patienter helbredes eller lever længere. Desværre får alt for mange kræftpatienter ikke den hjælp, de har brug for til at komme videre i livet efter endt behandling.

I 2014 inviterede Kræftens Bekæmpelse en række danske eksperter til en møderække med henblik på at drøfte praksis og den bedst tilgængelige viden om rehabilitering under og efter kræftbehandling.

Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft