Skip navigation

Implementing shared decision making in Denmark

Kræftens Bekæmpelse har sammen med en række andre aktører lavet en statusartikel over fælles beslutningstagning i dansk kontekst.

Fælles beslutningstagning skal sikre individuel involvering

Såvel politisk som fagligt er der enighed om, at fælles beslutningstagning er en vigtig metode til relevant inddragelse af patienten i behandlingsvalg. Det skyldes især en erkendelse af, at patienten kan bidrage både individuelt og kollektivt til højnelse af kvaliteten og effekten af behandlingen.

Samtidig er fælles beslutningstagning et vigtigt middel til at imødegå nogle af fremtidens udfordringer, herunder at sundhedsvæsenet er under pres fra stigende medicin- og andre behandlingsudgifter og kapacitetsudfordringer. Derfor skal vi udnytte det store potentiale, der ligger i inddragelse af patienter i egen behandling.

Udviklingen af beslutningsstøtteværktøjer så småt påbegyndt i Danmark

Beslutningsstøtteværktøjer er konkrete redskaber, der giver patient og sundhedspersonale et bedre grundlag for at drøfte og træffe det bedst mulige individuelle behandlingsvalg for patienten. I Danmark er udviklingen af beslutningsstøtteværktøjer til understøttelse af fælles beslutningstagning så småt påbegyndt.

Regeringen har som del af finansloven for 2016 afsat 40 millioner kroner over to år til udvikling af beslutningsstøtteværktøjer til fælles beslutningstagning mellem borger/patienter og sundhedspersoner.

I udmøntningsaftale om Kræftplan IV er der afsat 22 millioner kroner til at udvikle og implementere nye og eksisterende beslutningsstøtteværktøjer til gavn for kræftpatienter. Frem til 2020 får regionerne til opgave at forestå implementering og national udrulning af udvalgte kræftspecifikke værktøjer.

Herunder kan du læse om udviklingen af de tre nationale beslutningsstøtteværktøjer i forbindelse med udmøntning af Kræftplan IV.

Implementing shared decision making in Denmark