Skip navigation

Kortlægning af danske initiativer til inddragelse af socialt sårbare patienter

Rapporten kortlægger 24 danske initiativer til inddragelse af socialt sårbare patienter. Initiativerne opdeles i forskellige kategorier, som signalerer, hvor i patientens forløb og på hvilken måde, initiativet sætter ind for at understøtte inddragelsen.

Socialt sårbare patienter har behov for bedre inddragelse

Der er et stigende fokus på at inddrage kræftpatienter i beslutninger i forbindelse med deres behandling. Dette sker samtidigt med, at kommunikation til patienter ofte sker elektronisk og adgangen til forskellige elektroniske kilder til information om kræft øges. Kræftbehandling er desuden ofte kompleks med flere behandlinger i form af operation, kemo- og strålebehandling på forskellige afdelinger.

Det kan derfor for mange patienter være en stor udfordring at navigere gennem et komplekst og langvarigt behandlings- og rehabiliteringsforløb. Socialt sårbare patienter kan være særligt udfordrede, og undersøgelser viser, at disse patienter hyppigere oplever, at de ikke er blevet indkaldt til undersøgelse og behandling, og at de ikke har fået tilstrækkelig information, ligesom de sjældnere bliver tilbudt rehabilitering end eksempelvis patienter med en længere uddannelse.

I projekt "Inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter", som denne kortlægning er en del af, er der fokus på, hvad der skal til for at inddrage socialt sårbare kræftpatienter bedst muligt i forhold til patientforløbet, for denne patientgruppe ønsker som andre patienter en god inddragelse i relevante beslutninger.

Initiativer fordelt på tre kategorier

Kortlægningen resulterer i 24 initiativer til inddragelse af socialt sårbare patienter eller borgere. Publikationerne spænder fra større kvalitative og kvantitative undersøgelser til evalueringer og kortere beskrivelser af konkrete initiativer.

For at skabe overblik har vi inddelt initiativerne i tre analytiske kategorier under overskrifterne: "dialogstøtte", "organisering" og "tilført ressource". Opdelingen signalerer, at det er forskelligt, hvor i patientens/borgerens forløb og på hvilken måde, initiativet sætter ind for at understøtte inddragelsen.

Kortlægning af danske initiativer