Skip navigation

Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af sygdomsforløbet

Kræftens Bekæmpelses barometerundersøgelse af kræftpatienters oplevelser i den palliative fase viser en generelt rimelig høj tilfredshed med sundhedsvæsenet. Men den peger også på problemområder som manglende samarbejde, dårlig smertelindring og for lidt inddragelse af pårørende.

Ny viden om kræftpatienters oplevelser i den palliative fase

Der bliver fortsat udviklet nye og forbedrede behandlingsformer, som kan helbrede patienter med kræft, men desværre er der stadig mange kræftpatienter, som ikke kan helbredes. Det betyder, at nogle patienter må indstille sig på, at de i løbet af kortere eller længere tid vil dø af deres sygdom.

Kræftens Bekæmpelse gennemfører løbende landsdækkende barometerundersøgelser af kræftpatienters behov og oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. I 2012 gennemførte Kræftens Bekæmpelse en undersøgelse med fokus på palliative område.

Generelt tilfredshed med sundhedsvæsenet

Resultaterne viser generelt en rimelig høj tilfredshed med sundhedsvæsenet, men peger også på nogle vigtige områder, som kræver forbedring. Dem kan du se herunder.

Mere og bedre involvering af de pårørende

På tværs af hospital, praktiserende læge, hjemmepleje og palliativt team/hospice sås den største utilfredshed i forhold til, om personalet havde udvist interesse for, hvordan de pårørende havde det, og for om personalet havde inddraget de pårørende i patientens behandling på en god måde.

Mere opmærksomhed på patienternes symptomer

Patienterne havde en generelt høj forekomst af symptomer. Mere end halvdelen af patienter var en del eller meget trætte, knap halvdelen havde en del eller meget appetitløshed og knap en tredjedel en del eller meget smerter.

Støtte til at håndtere patienternes rolle i familien

Det er positivt, at langt de fleste patienter oplevede, at de fik god støtte fra familie og venner, og at tre fjerdedele af patienterne oplevede at komme tættere på deres familie og venner. Imidlertid gav cirka halvdelen af patienterne udtryk for, at de havde svært ved at udfylde deres rolle i familie/vennekredsen.

Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af sygdomsforløbet