Skip navigation

Kræftpatienters oplevelser med sundhedsvæsnet gennem udredning og behandling

Kræftens Bekæmpelses barometerundersøgelse viser, at selvom mange kræftpatienter har positive oplevelser med deres kræftforløb, så oplever en del også, at der er områder, der kan forbedres.

Oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at forbedre forholdene for de mere end 30.000 mennesker i Danmark, der hvert år rammes af kræft. Et væsentligt mål er, at den enkelte patient, i gennem hele sit forløb i sundhedsvæsenet, modtager og oplever høj faglig kvalitet, patientcentreret praksis og en sammenhængende indsats.

For at kunne arbejde målrettet med at sikre, at alle patienter får den bedste behandling, gennemfører Kræftens Bekæmpelse med jævne mellemrum barometerundersøgelser af kræftpatienters behov og oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet.

Generelt positiv oplevelse af patientforløbet

Størstedelen af kræftpatienterne oplever det samlede forløb positivt, men der sig også et billede af områder, hvor der er behov for systematisk at forbedre såvel den faglige som den organisatoriske kvalitet, så den individuelle kræftpatient oplever et sundhedsvæsen, der sætter deres behov og sikkerhed i centrum.

Inddragelse af patienten

Oplevelsen af at blive taget alvorligt og relevant involveret i beslutninger omkring eget forløb er afgørende for oplevelsen af en patientcentreret praksis, men en væsentlig del af patienterne oplevede ikke at blive tilstrækkeligt involveret, eller at der blev taget hensyn til deres ønsker og behov.

Diagnosesamtalen

Hovedparten af patienterne fik overbragt deres kræftdiagnose af en læge, de ikke havde mødt før. En del af patienterne fik ikke oplysninger, der sikrede klarhed omkring det videre forløb. En væsentlig andel patienter oplevede ikke at blive opfordret til at tage en pårørende med til samtalen. 

Støtte og omsorg

Patienterne oplevede udækkede behov for psykologsamtale, rådgivning om uddannelse og arbejdsliv, muligheden for at være sammen med ligesindede og praktisk hjælp til at klare hverdagen

Kræftpatienters oplevelser med sundhedsvæsnet gennem udredning og behandling