Skip navigation

Kræftpatienters sikkerhed i sundhedsvæsenet efter kræftbehandling

Mangel om på viden om patientsikkerhed efter kræftbehandling

Kræftpatienter gennemgår ofte lange, komplicerede forløb med involvering af mange sundhedspersoner både under og efter behandling. Tidligere undersøgelser af patientsikkerhed har i høj grad fokuseret på patientsikkerheden under udredning og behandling, hvorimod viden om patientsikkerhed i tiden efter kræftbehandling er begrænset. Denne analyse er den første af sin slags, der specifikt ser på patientsikkerheden efter selve behandlingen.  

Behov for at forbedre patientsikkerheden efter kræftbehandling

Analysen viser, at der i høj grad er brug for at forbedre patientsikkerheden efter kræftbehandling. Især tre temaer kalder på opmærksomhed og handling.

Fokus på rapportering og læring

Rapporten identificerer desuden en række forhold, der kan forbedre rapporteringen og ikke mindst læringen fra de utilsigtede hændelser.

Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter