Skip navigation

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterløbet

Kræftens Bekæmpelses barometerundersøgelse viser, at en del kræftramte får et godt liv efter kræftbehandlingen er afsluttet. Men resultaterne peger også på, at der for nogle følger væsentlige fysiske, psykiske og sociale problemer med sygdommen, som sundhedsvæsenet ikke er gode nok til at håndtere.

Vigtig viden om kræftramtes møde med sundhedsvæsenet

Det er vigtigt, at alle kræftpatienter modtager og oplever høj faglig kvalitet, patientcentreret praksis og en sammenhængende indsats i hele behandlingsforløbet. Ligeså vigtigt er det, at de, der overlever sygdommen, modtager den relevante støtte og hjælp som grundlag for det bedst mulige liv.

For at kunne arbejde målrettet med at sikre, at alle patienter får den bedste behandling, gennemfører Kræftens Bekæmpelse med jævne mellemrum barometerundersøgelser af kræftpatienters behov og oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet.

Overordnet positivt indtryk af mødet med sundhedsvæsenet

Resultaterne viser i hovedtræk, at mange af de mennesker, som rammes af kræft og er i live to til to et halvt år efter diagnosen, har en positiv opfattelse af egen livssituation og gode erfaringer med sundhedsvæsenet, men undersøgelsen fremhæver også temaer, som træder frem som særligt kritiske.

Patientoplevet fejl

Undersøgelsen viser, at kræftpatienter oplever fejl i alle faser af forløbet. Flere end hver tiende har oplevet fejl hos egen læge i perioden efter kræftdiagnosen er stillet, hver fjerde har oplevet fejl i kontrolforløbet på hospital og hver femte har oplevet fejl i kontakten med hjemmesygeplejen.

Information og inddragelse i eget forløb

Kræftpatienters oplevelse af at være relevant inddraget er afgørende for oplevelsen af kvalitet i behandlingsforløbet. Hver tredje oplevede ikke, at lægerne lyttede til deres bekymringer, og en tilsvarende andel oplevede ikke at blive tilstrækkeligt involveret i beslutninger vedrørende behandling.

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet