Skip navigation

Kvalitativ undersøgelse af Leg på streg 2017

Denne rapport præsenterer resultater fra en kvalitativ undersøgelse herunder observation og interviews, som er gennemført i oktober 2017.

Denne rapport præsenterer resultater fra en kvalitativ undersøgelse herunder observation og interviews, som er gennemført i oktober 2017.

Undersøgelsen er gennemført blandt skoleledere, lærere og pædagoger i henholdsvis Tårnby, Thisted, Egedal og Middelfart Kommune.

Formålet med rapporten er at afdække informanternes brug af og holdning til bevægelseskonceptet Leg på streg. Yderligere hvordan Leg på streg kan optimeres og fremtidssikres.

Kvalitativ undersøgelse af leg på streg 2017