Skip navigation

Navigationsprogram for kræftpatienter

Kræftens Bekæmpelse har indført en model, hvor frivillige yder en indsats som navigatorer, der hjælper socialt sårbare. Evalueringen viser, at tilknytningen af en frivillig navigator kan være en velegnet indsats til at rumme de forskellige problemstillinger, som socialt sårbare kræftpatienter kæmper med.

Socialt sårbare kræftpatienter har brug for ekstra støtte

At få en kræftsygdom er belastende, og er man som patient samtidigt socialt sårbar, kan det være endnu vanskeligere at komme igennem sygdom og behandling. Social ulighed er dokumenteret i forekomst af kræft, og femårsoverlevelsen ved alle kræftsygdomme er lavere i de socialt dårligst stillede grupper.

Erfaringer fra udenlandske og danske undersøgelser indikerer, at målrettede indsatser overfor socialt sårbare patienter kan bidrage til at bedre forløbet og reducere konsekvenser af sociale og andre sårbarhedsfaktorer. En indsats kan være tilknytning af en støtteperson, en såkaldt ”navigator”, til patienten.

Positive erfaringer med navigatormodellen

Den afprøvede model for navigation af socialt sårbare kræftpatienter har vist sig velegnet til at rumme de forskellige problemstillinger, som disse kræftpatienter kæmper med. Der er opnået gode erfaringer både vedrørende de sundhedsfaglige, sociale og personlige områder.

Kræftens Bekæmpelse har afprøvet en model, hvor frivillige yder en indsats som navigatorer, der hjælper socialt sårbare. Hjælpen kan for eksempel bestå i at gå med til møder og yde praktisk hjælp og støtte.

Navigationsprogram for kræftpatienter