Skip navigation

Forældrenes bog

Et inspirationsmateriale til børneforældre, når mor eller far rammes af livstruende sygdom eller død.

Et inspirationsmateriale til børneforældre, når mor eller far rammes af livstruende sygdom eller død. Materialet sætter fokus på, hvordan man som forælder kan støtte sine børn i sorgen, når man selv er hårdt ramt på følelserne på grund af den anden forælders livstruende sygdom eller død.

Uddrag fra bogen: ”Vi har rigtig mange gange hørt forældre give udtryk for, at de er dem, der kender deres børn bedst. At de har et indgående kendskab til børnenes behov, så indgående at de end ikke har brug for at spørge deres børn, hvad de har brug for af hjælp og støtte. Det er nok den største fodfejl, vi som forældre kan gøre i forhold til vores børn.”

Materiale: Forældrenes bog