Skip navigation

Grundbog i små børns sorg

Grundbog i små børns sorg har til formål at klæde det pædagogiske personale på til situationer med kritisk sygdom og dødsfald.

Bogen hjælper personalet til at få den nødvendige viden om sorg og støtteprocesser, der kan sikre, at alle kommer igennem den svære tid så godt som muligt – både børn, forældre og personale. Bogen er primært henvendt til pædagogstuderende samt det pædagogiske personale, der arbejder på dagtilbudsområdet.

Målet med bogen er at kvalificere sorgarbejdet i dagtilbud gennem viden og teknikker, sådan at personalegruppen kan arbejde sikkert og struktureret med børn og familie, der oplever kritisk sygdom og/eller død. Find materialet i vores webshop eller læs det her:

Webshop: Grundbog i små børns sorg

Materiale: Grundbog i små børns sorg