Skip navigation

Når små børn sørger

Et hæfte til de 0-6-årige børn i børnehave, vuggestue og dagpleje.

Materialet giver en række bud på, hvordan pædagoger og dagplejere kan inddrage emner som tab, sorg, død og kirkelige handlinger i det daglige arbejde med de mindste børn.

Der indledes med: ”Børns dannelse er et voksent ansvar. Også når det drejer sig om at hjælpe børn med at sætte ord på de svære følelser, der har med tab og sorg at gøre. Det er en hjælp for børnene i deres udvikling, at vi voksne snakker med dem om døden og sorgen, fordi disse emner er naturlige dele af livet og det at leve.”  

Materiale: Når små børn sørger