Skip navigation

Stemmer vi glemmer

Sorgramte danske elevers oplevelse af den støtte, de modtog i forbindelse med at vende tilbage til skolen efter tabet af en forælder.

Stemmer, vi glemmer sætter fokus på studiets primære fund, og er primært tiltænkt professionelle, der ønsker at få overblik over sorgramte børns ønsker, og oplevelser når de vender tilbage til skolen efter tabet af en forælder.

Rapporten præsenterer indsigter fra danske skolers sorgberedskab baseret på interviews med en række elever i alderen 9-17 år, og deres oplevelse af støtte – eller mangel på samme. 
 
Citat fra rapporten: ”Det ville være godt, hvis vi havde noget forberedelse i timerne, hvor vi snakkede om, hvad det vil sige at leve uden den ene forælder. Så det ikke bliver et tabu. Det tror jeg bare ikke, vi er gode nok til. For det er døden, og det er ubehageligt. Vi er ikke uovervindelige.” (Pige, 14 år)

Find bogen i vores webshop eller læs den her:

Webshop: Stemmer, vi glemmer

Materiale: Stemmer, vi glemmer