Skip navigation

Patientinformation ved kræftkirurgi

Kræftens Bekæmpelse har undersøgt kvaliteten af den skriftlige information, kræftpatienter og pårørende får udleveret inden en større operation for kræft.

Vigtigt at sikre høj kvalitet i skriftlig patientinformation

Det er vigtigt, at patienter og pårørende har adgang til skriftlig information om en forestående operation for kræft. Det kan påvirke behandlingsresultatet, ligesom det kan klæde patienter på til at deltage aktivt i deres eget behandlingsforløb.

Om undersøgelsen

Rapporten er en kortlægning af indholdet i samt kvaliteten af 42 kræftkirurgiske afdelingers skriftlige informationsmaterialer målrettet kræftpatienter og pårørende.

Pjecernes indhold er vurderet ud fra seks udvalgte hovedtemaer, og pjecernes kvalitet er vurderet via et valideret redskab (DISCERN instrument), der ud fra 16 kriterier danner en score i fem kategorier fra meget dårlig til meget god.    

Rapporten behandler udelukkende den skriftlige information fra de forskellige kræftkirurgiske afdelinger og kan derfor ikke sige noget om, hvordan patienterne klædes på ved hjælp af mundtlig kommunikation. Rapporten undersøger heller ikke, hvordan patienterne selv oplever pjecernes kvalitet.

Patientinformation ved kræft kirurgi 

Patientinformation ved kræft kirurgi