Skip navigation

Kræftpatienters klager

En analyse af patientsikkerhed og kvalitet i kræftforløbet. Patientklagenævnet og Kræftens Bekæmpelse har samarbejdet om denne analyse af kræftpatienters klager over forhold omfattet af Sundhedslovens.

Rapporten er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse med bidrag fra Patientombuddet og indeholder en analyse af klager fra kræftpatienter til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn afgjort i perioden januar 2009 til januar 2010.

Arbejdet baserer sig på hændelser udledt af 1095 delafgørelser fra 439 klager fra kræftpatienter.  

 

Kræftpatienters klager