Skip navigation

Kortlægning af mønstre i utilsigtede hændelser hos kræftpatienter 2018-2021

Denne kortlægning udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse og Styrelsen for Patientsikkerhed kaster lys over 12.476 rapporterede utilsigtede hændelser fra 2018-2021.

Rapporten viser, at de hyppigst rapporterede fejl er medicineringsfejl og fejl i overlevering af information, dokumentation og ansvar.

Der kan ske menneskelige fejl, når man er kræftpatient i de ofte komplicerede kræftforløb. Men fejlene er vigtige at rapportere til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, så man kan lære af dem i sundhedsvæsenet og på den måde sikre, at de ikke sker igen.

Kortlægning af mønstre i utilsigtede hændelser hos kræftpatienter 2018-2021

Kortlægning af mønstre i utilsigtede hændelser hos kræftpatienter 2018-2021