Skip navigation

Patientansvarlig læge på syghuse

En undersøgelse af kræftpatienters og lægers oplevelser. Kræftpatienter har ofte komplekse forløb, som kræver specialiseret behandling på flere matrikler.

Kræftpatienter har behov for patientansvarlige læger

Kræftens Bekæmpelse har i flere år arbejdet for, at der indføres patientansvarlige læger på sygehusene. Baggrunden er, at resultater fra Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse i 2013 viste, at 43 % af kræftpatienterne ikke oplevede, at én læge havde ansvaret for deres behandling på sygehuset.

Samme undersøgelse viste, at 23 % af kræftpatienterne oplevede, at de selv eller deres pårørende stod med en del af ansvaret for at holde styr på henvisninger og indkaldelser til undersøgelser. Kræftpatienternes oplevelser peger således på, at kontinuiteten og sammenhængen i behandlingsforløbet kan forbedres.

Fire dominerende temaer

Overordnet set blev der identificeret fire overordnede temaer på tværs af interviewene: 1) helikopterblik hos lægen, 2) tryghed hos patienten, 3) kvalitet i behandlingsforløbet og 4) organisatoriske forudsætninger på sygehuset.

Patientansvarlig læge på sygehuse