Skip navigation

Patientsikkerhed ved åbne indlæggelser af kræftpatienter med palliative behov

Kræftpatienter med palliative behov er ofte ekstra sårbare over for fejl og komplikationer ved svigt i pleje- og behandlingsforløbet. Kræftens Bekæmpelse har undersøgt patientsikkerheden blandt kræftpatienter, som har en åben indlæggelse.

Forskellige i behandlingen af kræftpatienter med palliative behov

Kræftpatienter med palliative behov er ofte ekstra sårbare over for fejl og komplikationer ved svigt i pleje- og behandlingsforløbet. Risikoen for at påføre patienterne skade er således større.

Organiseringen af de åbne indlæggelser varierer på de enkelte sygehusafdelinger på tværs af regionerne. Man kan derfor formode, at kompetencer og ressourcer til at håndtere de åbne indlæggelser ligeledes er varierende.

Det bør sikres, at patienterne får de rette tilbud

Ikke alle relevante kræftpatienter med palliative behov får ifølge informanterne tildelt en åben indlæggelse. Dette er i strid med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kan resultere i, at nogle kræftpatienter ikke får den optimale palliative behandling og pleje.

Det er væsentligt at håndtere berøringsangst

Kræftpatienter med palliative behov har ofte komplekse forløb med flere problematikker sammenlignet med andre patientgrupper. Herudover er berøringsangst et aspekt, som optræder flere steder i undersøgelsen.

Der bør udarbejdes retningslinjer for de åbne indlæggelser

Undersøgelsen afspejler, at organiseringen af de åbne indlæggelser, samarbejdet om disse på tværs af sektorer og patientsikkerheden i indsatsen i stor udstrækning afhænger af lokale forhold på de enkelte stamafdelinger, i de enkelte kommuner og i den enkelte praksis.

Patientsikkerhed ved åben indlæggelser af kræftpatienter med palliative behov