Skip navigation

Politik for forebyggelse: Det nytter at forbygge kræft

Hver tredje dansker bliver ramt af kræft, inden de fylder 75 år. Over 350.000 danskere lever med en kræftdiagnose. Men 4 ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges. Derfor arbejder Kræftens Bekæmpelse hver dag på at sikre, at færre får kræft.

Kræftens Bekæmepelses forebyggelsesarbejde tager udgangspunkt i vores politik for forebyggelses, der er centreret omkring fire temaer:

  • Lighed i sundhed
  • Ansvaret for sundere generationer
  • Bedre sundhed med og efter kræftsygdom
  • Mere personlig forebyggelse

Læs mere om temaerne og Kræftens Bekæmpelses arbejde med forebyggelse her:

Politik for forebyggelse