Skip navigation

Sorggrupper i skoler

En evaluering af børns udbytte. I sorggrupper kan børn mødes og tale om den, de har mistet, eller om den, de er bekymret for skal dø.

Sorgramte børn føler sig alene

Børn, der har mistet en forælder, fortæller, at de føler sig alene i hverdagen med deres følelser og tanker om den forælder, de har mistet. Fordi andre ikke deler deres erfaring. I en sorggruppe møder børnene andre børn med en lignende erfaring.

Kræftens Bekæmpelse har undersøgt, hvad det betyder for børnene og deres relationer i hverdagen, at de kan dele deres erfaringer med ligesindede i en sorggruppe i skolen.

Et frirum til at dele tanker

Undersøgelsen viser, at sorggrupper i skoler er et vigtigt og frit rum for de interviewede børn, der supplerede den støtte, de ellers fik i hverdagen, hvor de ofte følte sig alene med deres tab.

Børnene fortalte, at de i hverdagens relationer oplevede begrænsninger i samtaler om sorg på grund af faktorer som hensyntagen, manglende lyst til at tale om deres tab eller et udækket behov herfor.

Børnene fortalte, at de i sorggruppen kunne tale om tanker og følelser forbundet med forælderens dødsfald eller sygdom, som de ikke havde kunnet tale med andre om tidligere. Børnene oplevede det som en lettelse at møde andre med lignende erfaringer.

Mødet med de andre børn i sorggruppen gjorde, at børnene følte sig mindre anderledes og alene, og der opstod et mentalt fællesskab, der rakte ud over sorggruppen, hvor de tænkte på hinanden mellem møderne. 

Sorggrupper i skoler - en evaluering af børns udbytte