Skip navigation

Spørgeskemaundersøgelse om forløbkoordination på kræftområdet

Kræftens Bekæmpelse har undersøgt, hvordan forløbskoordinatorfunktionen udmønter sig i praksis på landets sygehuse. Undersøgelsen bidrager til den fortsatte udvikling af forløbskoordination på kræftområdet og til sygehusenes og de kliniske afdelingers arbejde med at styrke sikkerheden i patientovergange.

Forløbskoordinationen i praksis

Flere studier har vist, at patienter efterlyser bedre koordinering, mere gennemgående personale, og at nogen tager klart ansvar for deres forløb. For at forbedre disse forhold blev det i 2010 vedtaget at indføre forløbskoordinatorer på sygehusniveau for patienter med livstruende kræft- eller hjertesygdom.

Ifølge udmøntningsplanen for Kræftplan III og retningslinjerne for pakkeforløbene for kræft skal forløbskoordinatorfunktionen aftales, tilpasses og udvikles lokalt.

Kræftens Bekæmpelse har gennemført en spørgeskemaundersøgelse for at indsamle faktuelle beskrivelser af, hvordan forløbskoordinationsfunktionen udmøntes på de kliniske afdelinger, herunder den organisatoriske ramme, funktionsområder og styrker og svagheder.

Spørgeskemaundersøgelser om forløbskoordination på kræftområdet