Skip navigation

Unge og rygestop

Rapport om unges holdninger og erfaringer med rygestop baseret på fokusgrupper med 31 unge i alderen 18-29 år.

Et indblik i unges holdninger og erfaringer med rygestop

I 2023 røg 17 pct. af de 16-24-årige hver dag eller lejligheds¬vis. Mange unge vil gerne stoppe med at ryge, og en del prøver, men rigtig mange opgiver deres forsøg uden at få hjælp. På trods af at så mange unge ryger, ved vi relativt lidt om, hvad der skal til for at hjælpe dem med at blive fri af rygningen og afhængigheden. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden har derfor gennemført fokusgrupper med 31 unge, der har erfaring med rygestop. Resultaterne er samlet i denne rapport, som giver indsigt i 18-29-åriges: 

  • Tanker om at stoppe med at ryge
  • Erfaringer med rygestop
  • Hjælp til at blive røgfri
  • Betydningen af de samfundsmæssige rammer
  • Kommunikation til unge om rygestop

Indsigterne i rapporten danner baggrund for en række idéer til at opkvalificere eksisterende tilbud om rygestophjælp til unge. Samtidig præsenteres bud på nye indsatser og greb, som kan være med til at motivere og støtte unge, der ønsker at blive røgfri.

Unges holdninger og erfaringer med rygestop