Skip navigation

Tidlig opsporing af kræft: Symptomkendskab og lægesøgning

Rapporten giver en status på danskernes kendskab til symptomer på kræft og afdækker, hvilke forhold der har indflydelse på, hvornår danskerne går til lægen, hvis de oplever symptomer, der kan være tegn på kræft.

Jo tidligere kræft opdages, jo bedre er muligheden for at overleve. 8 ud af 10 kræfttilfælde opdages fordi folk går til lægen med symptomer. Derfor er det første skridt mod tidlig opsporing af kræft ofte, at man selv er opmærksom på forandringer ved sin krop og går til lægen, hvis man oplever symptomer.

Kræftens Bekæmpelse har spurgt danskerne, hvor godt de kender symptomer på kræft og hvad der hhv. afholder og motiverer dem til at gå til lægen, hvis de oplever symptomer.

Formålet med rapporten er, at give en status på danskernes kendskab til symptomer på kræft og afdække hvilke forhold der har indflydelse på, hvornår danskerne går til lægen, hvis de oplever symptomer, der kan være tegn på kræft. Rapportens resultater skal bl.a. pege på hvilke forhold fremtidige indsatser bør arbejde med, for at flere kræfttilfælde opdages tidligt.

Symptomkendskab og intenderet adfærd

Rapporten viser, at 4 ud af 10 danskere synes, at de har et godt kendskab til symptomer på kræft. Kvinder, personer med en lang uddannelse og personer over 50 år har bedst kendskab til symptomer på kræft.

Blandt både mænd og kvinder er de mest velkendte symptomer ændrede modermærker og knuder, mens længerevarende synkebesvær og hoste/hæshed er de symptomer, som færrest forbinder med kræft.

De symptomer som flest vil vente med at gå til lægen med, er: ændret afføringsmønster, længerevarende hoste, vægttab og længerevarende synkebesvær. Til gengæld vil danskerne reagere hurtigt på: uforklarlig blødning, knuder og ændrede modermærker.

Tidlig opsporing af kræft: Symptomkendelse og lægesøgning