Skip navigation

Kræft i Danmark 2020

Kræft i Danmark 2020 er en ny form for årsrapport, hvor Kræftens Bekæmpelse har samlet de nyeste tilgængelige fakta og data for store dele af kræftområdet fra de mange forskellige registre, institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med kræft.

Antallet af kræftpatienter ventes at stige med 15 pct. over de næste 10 år, hovedsageligt fordi vi bliver ældre og ældre. Det stiller krav til udbygning af vores sundhedsvæsen, så det kan behandle stadig flere ældre med kræft. Det stiller også krav til udviklingen af mere skånsomme og præcise kræftbehandlinger samt krav til flere og bedre tilbud om palliative indsatser og rehabilitering.

Stigningen i antallet af kræftpatienter kan i et vist omfang bremses. Fire ud af ti kræfttilfælde kan forebygges. Gennem en indsats mod rygning, overvægt, forkert kost og for meget sol kan samfundet og borgerne påvirke, hvor mange der får kræft.

Der er sket markante fremskridt i overlevelsen efter kræft, men vi er endnu ikke på niveau med det bedste af de nordiske lande, som er målet. Et vigtigt skridt på vej mod dette mål er, at hele det danske samfund for alvor kommer ind i kampen mod den sociale ulighed i sundhed. Over en femårig periode ville mere end 11.000 flere kræftpatienter overleve, hvis alle klarede sig lige så godt som de bedst stillede.

Jo tidligere kræft opdages, jo større er muligheden for at få en helbredende behandling. Desværre falder deltagelsen i screeninger især blandt udsatte grupper. Den tendens skal vendes. Omvendt kan vi glæde os over, at et stingende antal piger bliver vaccinerede mod HPV. Der er endnu ikke tal for drengene.

Kræftpakkerne, der har sikret kræftpatienter hurtig udredning og behandling, har forbedret kræftbehandlingen i Danmark. Men halvdelen af alle kræftpatienter kommer ikke direkte i et kræftpakkeforløb, og stigningen i antallet af kræftpakker holder ikke trit med stigningen i antallet af kræfttilfælde. Rapporten viser, at der er stor forskel på, hvor hurtigt man kommer i behandling, alt efter hvilken kræftsygdom man har, og hvor i landet man bor.

Kræft i Danmark 2020