Skip navigation

Et PRO-indblik: Erfaringer med PRO-data i kvalitetsarbejdet på kræftområdet i Danmark

Denne rapport har fokus på, hvordan patientrapporterede oplysninger om patienternes egen helbredstilstand og livskvalitet (PRO-data) kan anvendes til kvalitetsudvikling af kræftpatientforløb.

Når patientperspektivet inddrages, sættes patienten i centrum, og det giver både mulighed for at kvalificere det enkelte patientforløb samt benytte selvsamme data til kvalitetsudvikling.

Med rapporten kastes der lys over, hvor sundhedsvæsenet står i dag, hvad angår PRO-data og kvalitetsudvikling.

Rapporten præsenterer blandt andet danske erfaringer med indsamling og anvendelse af PRO-data, og den beskriver, hvordan PRO-data bruges aktivt i kvalitetsudviklingsarbejdet på kræftområdet.

Rapporten munder ud i en række anbefalinger, som skal understøtte det arbejde, der allerede pågår nationalt og lokalt.

Anbefalingerne har desuden til formål at understøtte fremtidens arbejde med PRO-data i kvalitetsudvikling.

Rapporten belyser:

  • Hvilke erfaringer der er på kræftområdet med anvendelse af PRO-skemaer og PRO-data regionalt, kommunalt samt i almen praksis, samt hvilke øvrige PRO-aktiviteter der er på området
  • Hvordan der arbejdes med PRO-data i de kliniske kvalitetsdatabaser, og hvilke planer der er for det fremtidige arbejde.
  • Hvilke forudsætninger og barrierer der er i arbejdet med PRO-data i kvalitetsudviklingsarbejdet på kræftområdet.
  • Hvilke perspektiver og anbefalinger der er for det fremtidige PRO-arbejde.
Et PRO-indblik: Erfaringer med PRO-data i kvalitetsarbejdet på kræftområdet i Danmark