Skip navigation

Kræft i Danmark 2022

Nye tal, der offentliggøres i rapporten ’Kræft i Danmark 2022’, viser stor social ulighed i kræftoverlevelsen. Rapporten påpeger også udfordringer i tidlig opsporing og diagnostik af kræft.

Uddannelse afgør overlevelsen efter kræft

I årsrapporten er der bl.a. opdaterede tal for social ulighed i kræft. De viser, at chancen for at overleve kræft er markant højere for folk med lang uddannelse (videregående uddannelse) end kort uddannelse (folkeskole).

Hvis du har en lang uddannelse, er chancen for at være i live 5 år efter kræftdiagnosen 77 pct. Har du en kort uddannelse, er chancen for at være i live 61 pct. 

Tallene dækker 154.472 patienter over 30 år, der har fået diagnosticeret kræft i perioden 2011-2014. Patienterne er blevet fulgt frem til og med 2019.  Undersøgelsen viser også, at langt de fleste kræftformer oftere rammer mennesker med kort uddannelse. Forskning har tidligere vist, at uligheden i, hvem der rammes af kræft bl.a. skyldes rygning, alkohol og overvægt. 

Hver sjette kræfttilfælde opdages først efter akut indlæggelse

Rapporten Kræft i Danmark 2022 peger også på forbedringspotentiale i forhold til at opdage kræft tidligere. 

Mens langt hovedparten af patienter starter deres diagnostiske forløb med henvisning til kræftpakkeforløb via deres egen læge eller speciallæge, viser en nyere undersøgelse, at hver sjette kræfttilfælde først opdages efter akut indlæggelse.

Undersøgelsen dækker 139.000 kræftpatienter i perioden 2014-2017. Det er især kræftformer med uspecifikke symptomer, som f.eks. leverkræft og bugspytkirtelkræft, der findes efter akut indlæggelse.

Undersøgelsen viser desuden, at 53 pct. af de kræftpatienter, der findes efter akut indlæggelse, dør i løbet af det første år efter diagnosen.

Kræft i Danmark 2022