Skip navigation

Patientrapporterede Outcome (PRO) i samtalen: Patientrapporterede Outcome datas betydning i mødet mellem borger og sundhedsprofessionel

Denne rapport har fokus på borgeres og sundhedsprofessionelles oplevelser af Patient Rapporterede Outcome (PRO) datas betydning - i samtalen, og for rehabiliteringsforløbet i kommunalt regi.

Patient Reported Outcome (PRO-data) er "Patientrapporterede data, der omhandler patientens helbredstilstand, herunder det fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau” [1].

Integration af PRO-spørgeskemaer og PRO-data har potentiale til at kvalificere det individuelle forløb ved f.eks. at øge inddragelse, og bedre kommunikation mellem borger og sundhedsprofessionel. Til trods for, at PRO-data har potentialet til både at støtte den enkelte borger og give de sundhedsprofessionelle et bedre grundlag for at tilbyde individualiserede forløb til gavn for den enkelte, eksisterer der ganske lidt viden om PRO-datas betydning for samtalen, og borgers videre forløb i en kommunal rehabiliteringskontekst. 

Den rapport præsenterer borgeres og sundhedsprofessionelles oplevelser af PRO-datas betydning for samtalen mellem borger og sundhedsprofessionel, samt bidrager med viden om betydningen af PRO-data i forhold til afdækning af rehabiliteringsbehov og tilrettelæggelse af kræftrehabiliteringsforløb i kommunalt regi i den tidligere implementering af K-PRO (en national fælleskommunal IT-løsning på PRO-området).

Projektet viser bl.a. flere fællestræk i den måde PRO-spørgeskemaet og PRO-data opleves af borgere og sundhedsprofessionelle, f.eks. som et støtte-/hjælpeværktøj i forberedelsen til, men også under selve samtalen.

Få den fulde rapport:

Patientrapporterede Outcome (PRO) i samtalen: Patientrapporterede Outcome datas betydning i mødet mellem borger og sundhedsprofessionel