Gå til sygdomsliste

Hvem er Kræftens Bekæmpelse

Bliv klogere på Kræftens Bekæmpelses vision, værdier, pejlemærker og vores historie.

Mennesker kigge op på en storskærm

Vi arbejder for, at færre får kræft, at flere overlever og får et bedre liv med og efter kræft.

Vision og værdier

Vi arbejder indenfor tre hovedområder: Forskning, forebyggelse og patientstøtte. Læs mere om Kræftens Bekæmpelses vision og værdier: 

Vision og værdier


Særlige indsatsområder

Kræftens Bekæmpelse arbejder særligt dedikeret med tre pejlemærker, der skal få os tættere på en fremtid uden kræft.

Pejlemærker mod 2025

Formålspolitikker

Kræftens Bekæmpelses formålspolitikker sætter retningen for vores tre centrale indsatsområder:

Politik for forskning

Politik for patient- og pårørendestøtte

Politik for forebyggelse

Etiske retningslinjer, vedtægter og indsamlingsetik

Bliv også klogere på vores holdning til databeskyttelse og personfølsomme sundhedsdata samt vores holdning til samarbejde med medico- og medicinalindustrien. 

Vedtægter og etik


Ledelsesgrundlag

Kræft berører mange i vores samfund, og vores vision kræver både høje ambitioner og dygtigt lederskab. Derfor har vi formuleret en klar ambition med måden, vi leder på: Vi vil et liv uden kræft, og vi vil ledelse, der flytter kræftsagen i et stærkt og aktivt fællesskab.

Det kræver, at vi er tydelige omkring, hvad vi mener, der er god ledelse i Kræftens Bekæmpelse. Det har vi beskrevet i vores ledelsesgrundlag, som du kan læse her:

Kræftens Bekæmpelses ledelsesgrundlag


Kræftens Bekæmpelses omdømmestrategi

Omdømmestrategien er hele Kræftens Bekæmpelses strategi for, hvordan vi formidler foreningens budskaber bedst muligt. Med omdømmestrategien ser vi holistisk på, hvordan omverdenen samlet set oplever os, når vi kommunikerer:

Omdømmestrategi


Radium, cancerregister og forskning i kræft

Kræftens Bekæmpelse har en lang historie tilbage til 1904.

Kræftens Bekæmpelses historie

Kræftens Bekæmpelse - et overblik
Forside af rapporten Et overblik 2021. Tre kvinder med gule bluser står med armene om hinanden

Pjecen 'Kræftens Bekæmpelse - et overblik' giver en kort introduktion til kræftområdet og til Kræftens Bekæmpelse.

Her finder du også nøgletal over kræfttilfælde og årsager: 

Et overblik (pdf)

Læs alt om Kræftens Bekæmpelses arbejde, historie og organisation

Om os - forsiden


 

Nyheder

04-12-2023
Anette vil gerne bryde tabuet om stomi
Efter en operation mod tarmkræft var Anettes liv i årevis invalideret af senfølger – indtil hun denne sommer tog et valg, der har vendt op og ned på hendes liv.
Læs flere nyheder