Gå til sygdomsliste

Pejlemærker mod 2025

Det går bedre med kræftoverlevelsen i Danmark. Men kræft er stadig den hyppigste dødsårsag i Danmark, og vi skal på niveau med de lande, hvor kræftoverlevelsen er højst. Rygning er stadig den største enkeltårsag til kræft og har samtidig stor indflydelse på, hvordan man klarer sig igennem et kræftforløb, når diagnosen er stillet.

Frem mod 2025 vil vi arbejde målrettet for at:

  • Øge overlevelsen fra 62 pct. til mindst 75 pct.
  • Halvere antallet af rygere 

Et skridt foran kræft

Intet sted på kloden er noget samfund lykkedes med at afskaffe ulighed. Vores mål er således heller ikke at fjerne uligheden i kræft, selv om vi kunne ønske det. Intentionen er at igangsætte indsatser, som både på kort og længere sigt mindsker ulighed i kræft.

Frem mod 2025 vil vi bidrage til mindre ulighed i kræft ved at arbejde målrettet:

  • For at vi engagerer bredt i at reducere den sociale ulighed i kræft
  • Med at reducere den sociale ulighed i kræft

Mindre ulighed i kræft

Når man har kræft tæt inde på livet, kan det give håb at indgå i fællesskaber og opleve, at andre står sammen om og støtter kræftsagen. Når flere får en bedre hverdag med og efter kræft, vil flere engagere sig og støtte kræftsagen.

Frem mod 2025 vil vi arbejde målrettet for, at ingen skal stå alene med kræft, så:  

  • Flere har et bedre hverdagsliv med følgerne af kræft 
  • Flere engagerer sig og støtter kræftsagen

 Ingen skal stå alene i kræft