Gå til sygdomsliste

Et skridt foran kræft

Frem mod 2025 vil Kræftens Bekæmpelse arbejde målrettet for, at Danmark kommer et skridt foran kræft ved, at:

 • kræftoverlevelsen øges fra 62 pct. til mindst 75 pct.
 • antallet af rygere halveres, da rygning er den største enkeltårsag til kræft.

(Med kræftoverlevelse menes den relative 5-års overlevelse: Statistik – andel der overlever kræft).

Folder om Kræftens Bekæmpelses pejlemærker

Læs folder om pejlemærkerne

Plads til forbedring

En ud af tre danskere rammes af kræft på et tidspunkt i deres liv, og kræft er den hyppigste dødsårsag i Danmark. Der er plads til markante forbedringer, så færre får kræft og flere overlever kræft.

Alt for mange dødsfald skyldes, at vi for sent opdager kræftsygdomme, som vi effektivt kunne behandle – eller helt have undgået, hvis vi havde haft den rette forebyggelsesindsats. Vi ved, at fire ud af 10 kræfttilfælde kan forebygges, men vi lever generelt for usundt, og kurverne viser, at det går den forkerte vej med danskernes sundhed.

Det billede kan og skal ændres. Vi skal være et skridt foran kræft. Tidlig opsporing, hurtig diagnostik og behandling af højeste kvalitet uden fagligt ubegrundede ventetider vil øge chancerne for et langt og godt liv.

Det skal være nemt at leve sundt og undgå kræft, der kan forebygges. Rygning er stadig den største dræber, og derfor skal vi sætte massivt ind for at sikre, at vores børn og unge aldrig lærer at ryge. Samtidig skal alle, som er begyndt at ryge, have nem adgang til rygestoptilbud.

HANDLING: For at komme et skridt foran kræft skal vi sætte ind på en række områder.

F.eks. har Kræftens Bekæmpelse har som ambition at:

 • Bidrage massivt via forskning med ny viden om, hvordan vi forstår, diagnosticerer og behandler kræft. Derved optimeres den enkeltes mulighed for at blive sygdomsfri.

 • Støtte udvikling og iværksættelse af nye og bedre muligheder for tidlig opsporing. Tidlig opsporing øger chancerne for overlevelse.

 • Styrke overførsel af forskningsresultater til kræftbehandling. Det vil bidrage til bedre behandling og bedre chancer for at overleve med færre senfølger.

 • Holde et skarpt øje med, at alle kræftpatienter får den rette behandling uden unødig ventetid. De anbefalede forløbstider skal overholdes, og patienter skal modtage en behandling, der bygger på nyeste og bedste internationale evidens.

 • Fremme personlig medicin, hvor relevant forebyggelse, den rette behandling og en skræddersyet opfølgning tager afsæt i individuelle forudsætninger, symptomer, sundhedsdata og biologiske profiler.

 • Arbejde målrettet for en national plan mod tobak.
  Bl.a. skal prisen på cigaretter hæves markant og til samme niveau som i de mest ambitiøse lande omkring os.

 • Være førende i at udvikle og fremme indsatser, der giver danskerne mere sundhed og flere gode leveår.

 • Bidrage til at samle og styrke de nationale kræftforskningsmiljøer gennem Danish Comprehensive Cancer Center, så dansk kræftforskning og -behandling får de bedst mulige rammer for at udvikle og dele ny viden til gavn for patienterne.
 

Nyheder

30-11-2020
Patientforeninger i fælles europæisk kampagne mod dyre kræftlægemidler
Kræftens Bekæmpelse er gået i samarbejde med en række europæiske kræftforeninger om at bremse prisudviklingen på meget dyre kræftlægemidler. Det Europæiske Fair Pricing Network stræber efter en gennem…
Læs flere nyheder