Gå til sygdomsliste

Et skridt foran kræft

Frem mod 2025 vil vi i Kræftens Bekæmpelse arbejde målrettet for at komme et skridt foran kræft gennem indsatser i pejlemærket, så vi kan øge overlevelsen og halvere antallet af rygere.

Et skridt foran kræft

Et skridt foran kræft

En ud af tre danskere bliver syge af kræft på et tidspunkt i løbet af deres liv. Gennem en årrække er det gået bedre og bedre med kræftoverlevelsen herhjemme som følge af et stærkt fokus på området både politisk og forskningsmæssigt.

Som det er nu, er 62 pct. af kræftpatienter i live efter 5 år. Men kræft er stadig den hyppigste dødsårsag i Danmark, og vi skal have endnu højere ambitioner, så vi kommer på niveau med de lande, hvor kræftoverlevelsen er højst. 

Rygning er stadig den største enkeltårsag til kræft og har samtidig stor indflydelse på, hvordan man klarer sig igennem et kræftforløb, når diagnosen er stillet. Vi skal derfor sætte massivt ind over for den største dræber og sikre, at færre danskere ryger. 

Langsigtede målsætninger

Frem mod 2025 vil vi derfor i Kræftens Bekæmpelse arbejde målrettet for at komme et skridt foran kræft gennem indsatser i pejlemærket, så vi kan:  

  • Øge overlevelsen fra 62 pct. til mindst 75 pct.
  • Halvere antallet af rygere 

Ambitionerne et sat højt, og i Kræftens Bekæmpelse vil vi igangsætte et arbejde, der både viser en udvikling mod at nå de opsatte mål og tydelige resultater af arbejdet.  

Det vil vi gøre frem mod 2025

For at øge overlevelsen skal vi i pejlemærket udvikle indsatser, der kan opspore kræft tidligere, diagnosticere kræft hurtigere og sikre behandling af højeste kvalitet – med særligt blik for de kræftdiagnoser, hvor potentialet for at skabe en positiv forandring er størst.

Vi vil arbejde for at halvere antallet af rygere ved at tilbyde rygestop til patienter, da vi ved, at motivationen for at stoppe med at ryge er stor netop, når sygdom rammer. Og vi vil ændre de strukturelle rammer, så vi får et samfund, hvor rygning ikke er en del af hverdagen. 

På den måde kan vi bidrage til at sikre flest mulige danskere et langt og godt liv også efter en kræftdiagnose.  

Indsatserne i pejlemærket skal bane vejen for at nå et skridt foran kræft, så indsatserne kommer danskerne til gavn bredt.

 

Nyheder

04-12-2023
Anette vil gerne bryde tabuet om stomi
Efter en operation mod tarmkræft var Anettes liv i årevis invalideret af senfølger – indtil hun denne sommer tog et valg, der har vendt op og ned på hendes liv.
Læs flere nyheder