Gå til sygdomsliste

Ingen skal stå alene med kræft

Frem mod 2025 vil vi i pejlemærket arbejde målrettet for at ingen skal stå alene med kræft, så flere har et bedre hverdagsliv med følgerne af kræft, og at flere engagerer sig og støtter kræftsagen

Ingen skal stå alene med kræft

Ingen skal stå alene med kræft

Hvert år får flere og flere danskere kræft. Men takket være tidligere opsporing af kræft og bedre behandling er kræftoverlevelsen i Danmark også stigende. Omkring 60 % af kræftpatienter er i live 5 år efter diagnosen, og ca. 300.000 danskere lever med en kræftdiagnose. Når flere mennesker i dag får og overlever kræft, vil flere også leve længere med og efter en kræftsygdom. Dette medfører nye udfordringer for den enkelte, for familien og for samfundet, når hverdagslivet skal fungere under og efter et kræftforløb.

Kræft rammer den enkelte, men mange af de udfordringer, der følger med en kræftsygdom, skal og kan overkommes i fællesskab. Vi ved, at danskerne gerne vil stå sammen og bidrage til kræftsagen. Derfor har pejlemærket ”Ingen skal stå alene med kræft” både fokus på dem, som har kræft inde på livet og dem, som står sammen om og støtter kræftsagen.

Målet

Frem mod 2025 vil vi i pejlemærket arbejde målrettet for at ingen skal stå alene med kræft, så:  

  • Flere har et bedre hverdagsliv med følgerne af kræft 
  • Flere engagerer sig og støtter kræftsagen

Når man har kræft tæt inde på livet, kan det give håb at indgå i fællesskaber og opleve, at andre står sammen om og støtter kræftsagen. Når flere får en bedre hverdag med og efter kræft, vil flere engagere sig og støtte kræftsagen.

Det vil vi gøre frem mod 2025

Pejlemærkets ene målsætning tager udgangspunkt i indsatser målrettet personer, der har kræft inde på livet, og som oplever forskellige udfordringer i deres hverdagsliv i forbindelse med kræftsygdommen.

Vi ved, at senfølger, manglende støtte i hverdagen, udfordringer i forhold til jobsituation og hverdagens udfordringer er områder, som kan gøre hverdagen vanskelig. Vi vil derfor arbejde for, at flere kræftpatienter oplever at kunne håndtere senfølger, og at flere oplever at få den hjælp og støtte, de har behov for fra jobcentrene i forhold til deres arbejdsmæssige situation. Vi vil også arbejde for, at flere enlige oplever støtte under og efter deres kræftforløb.

Pejlemærkets anden målsætning handler om indsatser, der vedrører alle de mennesker, som engagerer sig i og støtter kræftsagen med deres tid, erfaringer eller økonomiske ressourcer – indsatser, der bidrager til, at kræftramte ikke oplever at stå alene.

Vi vil arbejde for at flere engagerer sig i kræftsagen ved i fællesskab med danskerne at etablere flere typer af værdifulde fællesskaber. Vi vil skabe et stærkt sammenhold rundt om dem, der er ramt af kræft, hvor flere gør en forskel for en med kræft inde på livet bl.a. i form af mikrohjælp i hverdagen.

 

Nyheder

07-12-2023
Nogle af hendes patienter har gået i 25 år uden at få hjælp
Mange steder i sundhedsvæsenet ved de ikke rigtigt, hvad de skal stille op med raskmeldte kræftpatienter, der klager over senfølger. I Region Syddanmark er der generelle senfølgeklinikker på alle syge…
Læs flere nyheder