Gå til sygdomsliste

Ingen skal stå alene med kræft

Sundhedsvæsenet er under forandring, og det har stor betydning for kræftpatienter og deres pårørende.

Den specialiserede behandling centreres på store sygehuse. Flere sundhedsopgaver skal løftes af kommunerne og almen praksis. Indlæggelsestiden bliver kortere, og nye teknologier til hjemmebehandling tages i brug.

Samtidigt vil antallet af kræftpatienter stige markant de kommende år, i takt med at befolkningen bliver ældre. Flere patienter vil opleve at skulle navigere gennem et kræftforløb, og flere patienter vil også have andre sygdomme at slås med.
Kræftens Bekæmpelse vil ikke acceptere, at patienter bliver tabt undervejs i systemet, eller at patienter skal opleve at stå alene med kræft. Kræft rammer den enkelte, men overkommes i fællesskab.

Ingen skal stå alene med kræft

Download folder om pejlemærkerne

Derfor vil Kræftens Bekæmpelse frem mod 2025 arbejde målrettet for, at sundhedsvæsenet opfylder patienter og pårørendes behov i sammenhængende forløb, der trygt viser vej gennem sygdom og behandlingsforløb og tilbage til hverdagslivet. Det er patienterne og deres pårørende, der lever med kræften og de eventuelle senfølger, og derfor skal deres ønsker høres og respekteres.

Mange mennesker har kræft tæt inde på livet, og Kræftens Bekæmpelse vil aktivt hjælpe med til at etablere værdifulde, sociale fællesskaber og et stærkt sammenhold rundt om dem, der er ramt af kræft. Via vores mange frivillige aktiviteter og kræftrådgivninger i hele landet vil vi sikre, at patienter og pårørende får den nødvendige støtte og opbakning undervejs.

HANDLING - For at indfri løftet om, at ingen skal stå alene med kræft skal vi sætte ind på en række områder.

Kræftens Bekæmpelse har som ambition f.eks. at:

  • Understøtte, at alle patienter får overblik over eget forløb, og at alle, der ønsker det, oplever at blive involveret i beslutninger om egen behandling.

  • Fastholde, at alle kræftpatienter skal vide, hvilken læge der er deres patientansvarlige læge.

  • Holde øje med, at alle kræftpatienter får en individuel plan for opfølgning ved overgangen til efterforløbet.

  • Understøtte, at kræftpatienter, der har behov, skal have en genoptræningsplan ved udskrivelse.

  • Sikre, at støtte og vejledning er synlig og tilgængelig for alle kræftpatienter og pårørende i sundhedsvæsenet og hos Kræftens Bekæmpelse.

  • Udvikle egne tilbud, så de vedbliver at møde brugernes behov bl.a. i forhold til fleksibel adgang.

  • Styrke indsatsen for at etablere sociale netværk og fællesskaber gennem rådgivning og støttetilbud såvel som fundraisingaktiviteter, kampagner mv.

  • Skærpe bevågenheden og indsatsen på de områder, som har betydning for at komme tilbage til hverdagen, såsom rehabilitering, tilbagevenden til arbejdsmarkedet, senfølger og palliation.

  • Arbejde målrettet for bedre rammer og tilbud for patienter og pårørende i samarbejde med kræftpatienter, pårørende, hospitaler, praksissektor og kommuner.
 

Nyheder

30-11-2020
Patientforeninger i fælles europæisk kampagne mod dyre kræftlægemidler
Kræftens Bekæmpelse er gået i samarbejde med en række europæiske kræftforeninger om at bremse prisudviklingen på meget dyre kræftlægemidler. Det Europæiske Fair Pricing Network stræber efter en gennem…
Læs flere nyheder