Gå til sygdomsliste

Mindre ulighed i kræft

Kræft er en sygdom med mange uligheder – både social ulighed, geografisk ulighed og ulighed mellem kræfttyper. Personer med kort uddannelse og lav indkomst har større risiko for at få kræft og dårligere mulighed for at overleve i forhold til personer med længere uddannelse og højere indkomst.

Ser man på tværs af landet og på tværs af de forskellige kræftdiagnoser, er det tydeligt, at de seneste års fremskridt på kræftområdet ikke har gavnet alle lige meget. Med flere single-husholdninger i Danmark er vi desuden nødt til at reagere på vores viden om, at personer – og især mænd – der bor alene, oftere kommer senere til læge med alarmsymptomer og generelt har dårligere vilkår for at klare sig godt gennem et kræftforløb.

Folder om Kræftens Bekæmpelses pejlemærker

Download folder om pejlemærkerne

Der er markant ulighed i kræft, og udviklingen går den forkerte vej. Det er uacceptabelt, og derfor er det Kræftens Bekæmpelses ambition, at kurven knækkes og uligheden i kræft bremses.

Kræftens Bekæmpelse vil frem mod 2025 arbejde for at mindske uligheden i kræft, så de patienter, der klarer sig dårligst, også får del i fremgangen på kræftområdet.

Vi vil opnå lige og gode muligheder for at forebygge og behandle alle former for kræft hos alle.

Vi vil bryde mønstre, tænke nyt og på tværs, og i det hele taget sikre, at patienter får præcis den behandling, der er den rette for den enkelte. Vi sigter efter en høj fællesnævner og ønsker, at alle oplever samme høje kvalitet.

Vi ved, at vi ikke kan vende tendensen alene. Derfor vil vi skabe partnerskaber og arbejde for, at alle aktører i sundhedsvæsenet forpligter sig til at stå sammen mod ulighed.

HANDLING - Mindre ulighed i kræft er en bred samfundsudfordring, som kalder på nye tilgange og løsninger.

Kræftens Bekæmpelse har som ambition f.eks. at:

  • Indgå forpligtende partnerskaber med andre organisationer om indsatser, der skal afhjælpe social ulighed i sundhed. Multisygdom og sygdomme med lignende livsstilskomponenter er centrale temaer.

  • Fremme forskning inden for tidlig diagnose og i de kræfttyper, som i dag har dårlige prognoser.

  • Sætte massivt ind for et ensartet tilbud afhøjeste kvalitet på kræftområdet uanset bopæl i Danmark.

  • Forebygge og mindske de væsentligste risikofaktorer for kræft, såsom rygning og overvægt blandt mindre ressourcestærke og sårbare grupper.

  • Sikre en systematisk indsats omkring rygestop til alle kræftpatienter.

  • Øge deltagelse i screeningsprogrammer blandt sårbare og mindre ressourcestærke grupper.

  • Sikre bedre udredningsforløb og øge opmærksomheden på patienter, der bor alene.

  • Sikre, at sårbare grupper tilbydes støtte til at gennemføre behandlingsforløb. For eksempel Navigator-ordningen.

  • Arbejde for, at kræftrehabilitering og palliation tilpasses og målrettes den enkelte.

  • Arbejde for, at loven om egenbetaling på tolkebistand afskaffes.

 

Nyheder

30-11-2020
Patientforeninger i fælles europæisk kampagne mod dyre kræftlægemidler
Kræftens Bekæmpelse er gået i samarbejde med en række europæiske kræftforeninger om at bremse prisudviklingen på meget dyre kræftlægemidler. Det Europæiske Fair Pricing Network stræber efter en gennem…
Læs flere nyheder