Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses vision, mission og værdier

Her kan du læse om vores vision, mission og vores værdier.

Kræftens Bekæmpelses vision og mission:

Vores vision: Vi vil et liv uden kræft

Vores mission:  

  • At færre får kræft
  • At flere overlever kræft
  • Et bedre liv med og efter kræft

I Kræftens Bekæmpelse følger vi tre værdier

Vi er troværdige, respektfulde og involverende.

Værdiikon med et mikroskop

Troværdig

At være troværdig er en fælles værdi i Kræftens Bekæmpelse og en central del af, hvad vi gør, og hvad vi siger.

Troværdighed er Kræftens Bekæmpelses største og vigtigste aktiv, som vi skal værne om og fastholde. Det gør vi ved at arbejde ud fra et videns- og evidensbaseret udgangspunkt med ambitionen om, at Kræftens Bekæmpelse altid skal være et fagligt fyrtårn på kræft- og sundhedsområdet. Vi er bevidste om, at troværdighed er en afgørende forudsætning for opbakningen til vores forening og for, at vi lykkes med at omsætte vores holdninger og viden til handlinger.

Vi skaber en naturlig respekt om foreningen ved at have ordentlighed som pejlemærke, ved at være fagligt velfunderede og ved samtidig at kommunikere i øjenhøjde og være i dialog med danskerne med ærlighed, nærvær og engagement. Vi har føling med de mennesker, vi er sat i verden for, og vi handler ud fra, hvad der er vigtigt for dem.

Vi taler til både hjerne og hjerte og viser vores store engagement i kræftsagen. Vi giver håb uden at fortie alvoren, og vi giver ordet til frivillige, kræftpatienter og pårørende. Det nytter at støtte indsatsen mod kræft, og det skal vi være garanter for og hele tiden huske at vise omverdenen. For os er det troværdighed at levere resultater og synligt gøre en positiv forskel for dem, der er ramt af kræft.


Værdiikon med et hjerte

Respektfuld

At være respektfuld er en fælles værdi i Kræftens Bekæmpelse og en central del af, hvad vi gør, og hvad vi siger.

 Kræftens Bekæmpelse møder alle ligeværdigt og danner rammen om en folkesag - et sammenhold og et fællesskab mod kræft. Det er vores mål, at ingen skal stå alene med kræft.

Vi ser det hele menneske bag sygdommen og respekterer de valg, personen træffer på egne vegne. Vi stiller os til rådighed med relevante tilbud, støtte og vejledning og er talerør og vagthund for kræftramte og pårørende på baggrund af vores viden om behov og udfordringer.

Vi respekterer andres holdninger og ekspertise og lytter opmærksomt for at blive klogere, når nogen kommer med konstruktiv kritik eller udfordrer vores syn på verdenen. Som indflydelsesrig forening har vi en særlig forpligtelse til at være lokomotiv og skabe gode rammer for et bredt og ligeværdigt samarbejde om kræftsagen. Vi har behov for, at mange ønsker at engagere sig i sagen, og sammen med andre kan vi skabe endnu bedre og mere bæredygtige resultater.


Værdiikon med et to hænder der mødes i et håndtryk

Involverende

At være involverende er en fælles værdi i Kræftens Bekæmpelse og en central del af, hvad vi gør, og hvad vi siger.

For Kræftens Bekæmpelse er involvering en prioritet og en investering, der bidrager til, at vi er åbne for andres ideer og tilgængelige for dem, der gerne vil i dialog med os. Vi lytter aktivt og bruger de gode input, vi får.

Involvering øger kvaliteten i vores arbejde og sikrer, at vi har fokus på de vigtigste udfordringer inden for kræftområdet og kan sætte relevant ind på rette tid og sted. Vi afsætter de nødvendige ressourcer, fordi vi ved, at den rette involvering giver værdi og hjælper os til at opnå de bedst tænkelige resultater, den størst mulig opbakning og et stærkt medejerskab til vores arbejde for kræftsagen.

Det skal være nemt at involvere og engagere sig i Kræftens Bekæmpelse og kræftsagen, og vi skal være gode til proaktivt og tydeligt at fortælle, hvordan man kan bidrage og få indflydelse, så det opleves meningsfuldt og givende at være en del af folkesagen og det aktive fællesskab mod kræft.


Læs alt om Kræftens Bekæmpelses arbejde, formål, historie og organisation

Om os - forsiden

 

Nyheder

04-12-2023
Anette vil gerne bryde tabuet om stomi
Efter en operation mod tarmkræft var Anettes liv i årevis invalideret af senfølger – indtil hun denne sommer tog et valg, der har vendt op og ned på hendes liv.
Læs flere nyheder