Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.


Om OmSorg

Hvert år mister ca. 2.000 børn og unge under 18 år en far eller en mor. Mens ca. 6.000 børn oplever, at mor eller far får kræft. Hvert år får ca. 150 børn kræft. I OmSorg inspirerer og støtter vi voksne til at hjælpe disse børn. Vores mål er, at ingen børn skal være alene med deres sorg.

Om OmSorg

Forståelsen af børn i sorg er gennem de seneste år blevet meget mere udtalt. Men der er stadig behov for viden for at forstå børns sorg og hvordan børn i sorg kan hjælpes. Børn har behov for voksnes støtte og hjælp for at komme igennem sorgen som hele mennesker. Det er omsorgs mål at støtte voksne til at give børn i sorg den støtte, de har brug for.

Læs mere om vores projekter 

Det arbejder vi for

Helt grundlæggende arbejder vi i OmSorg for at få voksne, der møder børn i sorg til at erkende, at de har et ansvar for at hjælpe. Snakke med børnene, lytte til dem og spørge ind til deres tanker og følelser. Også selv om det for mange kan synes som en svær opgave. Men det er og bliver et voksent ansvar at hjælpe et barn i sorg, hvad enten det er et barn, der har mistet en nærtstående, oplever alvorlig sygdom i hjemmet eller selv er alvorlig syg.

Vi inspirerer og vejleder voksne til at kunne hjælpe børn i sorg på mange forskellige planer. Politisk arbejder vi for at forpligte relevante folketings-, regions- og kommunalpolitikere til at påtage sig deres del af ansvaret for børn i sorg-indsatsen. Vi arbejder på at inspirere skoler, daginstitutioner o.lign til at lave sorg-handleplaner og etablere sorggrupper. Vi udarbejder undervisningsmaterialer, tilbyder rådgivning, holder kurser, foredrag og konferencer. Og laver forskelligt udviklingsarbejde, evalueringer og undersøgelser.

Vi henvender os især til lærere, pædagoger og sundhedspersonale

Vores indsats er især rettet mod lærere, pædagoger, sundhedspersonale og andre voksne, der til dagligt møder børn gennem deres arbejde. Fordi vi ved, at når en familie rammes af dødsfald eller en forælder eller et barn er alvorligt syg, er det en voldsom belastning for hele familien. Derfor har børn, der mister nærtstående, oplever alvorlig sygdom i hjemmet eller selv er syge også brug for støtte fra de voksne, de omgås i skolen, på fritidshjemmet, i daginstitutionen, eller som de møder på hospitalerne.

Familier og pårørende

Hvis du har kræft, har et barn med kræft eller er pårørende kan du læse mere om støtte til børnene her:

Børn i kræftramte familier

Hvis dit barn har kræft

Kræftens Bekæmpelse: Gratis Rådgivning til alle berørt af kræft

Hvem er vi:

Medarbejdere hos OmSorg