Sorggrupper Region Syddanmark

 

Assens
Billund
Esbjerg
Fanø
Fredericia
Faaborg-Midtfyn
Haderslev
Kerteminde

Kolding
Langeland
Middelfart
Nordfyn
Nyborg
Odense
Svendborg
Sønderborg

Tønder
Varde
Vejen
Vejle
Ærø
Aabenraa

Hvis din kommune ikke har et link, så er det fordi Kræftens Bekæmpelse ikke er orienteret om eventuelle sorggrupper i kommunen. Kun de sorggrupper som vises med Kræftens Bekæmpelses logo er udbudt af Kræftens Bekæmpelse.

Ønsker du at få en gruppe registreret eller få ændret i eksisterende data, bedes du kontakte Mette Eland på eland@cancer.dk.


Region Syddanmark


Assens

Sorggrupper for børn og unge

Sundhedsplejen i Assens Kommune tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 8-16 år.

Kontakt: 
Sundhedsplejerske Lene Lund Bovin på tlf. 64 74 67 00 eller mobil 29 36 31 30
Sundhedsplejerske Anja Christoffersen på tlf. 64 74 66 91 eller mobil 29 36 31 54
Sundhedsplejerske Christina Johnsen på tlf. 64 74 68 06 eller mobil 24 79 87 17


Esbjerg

Sorggrupper Region Syddanmark

Sorggrupper for unge, der har mistet en pårørende

Kræftrådgivningen i Esbjerg tilbyder samtalegrupper for unge, i alderen 17-25 år, der har mistet en pårørende.

Kontakt Bente Hansen på tlf. 28 99 01 33 eller mail: esbjerg@cancer.dk


Fredericia

Sorggrupper for børn og unge

Fredericia Kommune tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 6-16 år, der har mistet.

Kontakt Familie & Børnesundhed på tlf 72 10 74 74 eller på mail: familieogboernesundhed@fredericia.dk


Haderslev

Sorggruppe for børn og unge i Haderslev Kommune

Haderslev Kommune tilbyder sorggrupper for børn i 0.-10.klasse. Hvis dit barn har behov for at komme i en sorggruppe, kontakt da barnets lærer, sundhedsplejerske eller sognepræst.

Kontakt sundhedsplejerske Dorte Lauenstein på tlf. 21 24 56 99 eller på mail: dola@haderslev.dk eller sognepræst Susanne Madsen på tlf. 74 56 62 63 eller mail: sm@km.dk 


Kolding

Sorggrupper for børn og unge

Kolding Sorggruppe tilbyder samtalegrupper for børn og unge i alderen 6-9 år, 10-12 år og 13-17 år. Grupperne drives af frivillige.

Kontakt til Yngstegruppen:
Katrine Papsø Andersen
Tlf. nr. 23 99 63 99
kpa@km.dk 

Kontakt til Mellemgruppen:
Maria Frederiksen
Tlf. nr. 75 57 10 81
msf@km.dk 

Kontakt til Teenagegruppen:
Birgit Fur
Tlf. nr. 23 34 28 53
birgit.fur@stofanet.dk 

Læs mere her.


Odense

Sorggrupper Region Syddanmark

Pårørendegrupper for børn 9-13 år og unge 15-25 år med en kræftramt forælder eller søskende

Kræftrådgivningen i Odense tilbyder samtalegrupper for børn i alderen 9-13 år og unge i alderen 15-25 år med en kræftramt forælder eller søskende. Som udgangspunkt er børnegruppen aktiv i efteråret, mens ungegruppen kører i foråret. Grupperne sammensættes ud fra deltagernes individuelle situationer og behov. 

Kontakt Odense Kræftrådgivning på tlf 70 20 26 87 eller mail: odense@cancer.dk for mere information og rådgivning om grupperne. 

Sorggrupper Region Syddanmark

Gruppeterapi og individuel terapi til børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde

Børn, Unge & Sorgs psykologer tilbyder gratis individuel terapi eller gruppeterapi til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Grupperne er opdelt efter alder og situation. Derudover tilbyder Børn, Unge & Sorgs store korps af unge frivillige landsdækkende brevkasse-, telefon, video- og chatrådgivning, som er åbent alle dage fra 17-21. Læs mere på www.bornungesorg.dk 

Kontakt Børn, Unge & Sorg på tlf. 70 266 766 eller mail: info@bornungesorg.dk

Sorggrupper for børn og unge

Den Fynske Sorggruppe for Børn og Unge tilbyder sorggrupper for børn og unge i alderen 10-18 år. Kontakt foreningen på sorggruppe.fyn@gmail.com 

Gruppelederne er:
Inger Hjuler Bergeon, valgmenighedspræst.
Mia Strandby Madsen, lærer. 
Jesper Pedersen, psykolog.
Ina Balle Aagaard, præst.

Alle gruppeledere er efteruddannet i samtale, gruppeledelse og sorgarbejde. Der er løbende supervision på sorggruppearbejdet af ekstern supervisor.

Læs mere her. 

Sorggruppe for børn og unge 

Sundhed og Forbyggelse, Odense Kommune tilbyder sorggruppeforløb til børn og unge, der har mistet et nærtstående familiemedlem. Sorggruppen er for børn og unge i alderen 6-18 år bosiddende i Odense Kommune. 

Henvisning til gruppen sker gennem følgende: BU socialrådgivere, handicap socialrådgivere, børnelæger, sundhedsplejersker, skolepsykologer og ansatte ved kommunes familiehuse. 

Familiebehandler Susse Madsen på tlf. 23 32 00 63 eller på mail: sjp@odense.dk, familiebehandler Johanne Digens på tlf. 20 51 19 77 eller på mail: jjd@odense.dk, familiebehandler Elsebeth Joensen på tlf. 20 41 57 75 eller på mail: eljoe@odense.dk eller familiebehandler Gina Aagård Emerek på tlf. 20 41 57 67 eller på mail: giaae@odense.dk 


Sønderborg

Børne- og ungesorggrupper

Børne- og ungerådgivningen tilbyder sorggrupper for børn og unge i alderen 7-15 år, som har mistet en forælder eller søskende.

Grupperne afholdes hver anden uge og varer 1,5 - 2 timer.

For mere information kontakt Lone Albjerg på tlf. 27 90 63 67 eller på mail lalj@sonderborg.dk 

Sorggrupper for børn og unge

Sønderborg Kommune tilbyder en sorggruppe for børn 6-12 år og en sorggruppe for unge fra 12-18 år. Kontakt Annette Hansen på aeas@sonderborg.dk 


Varde

Sorggrupper for børn og unge

Sct. Jacobi Kirke i Varde har en børnegruppe for for 3-9-årige og en teenagegruppe for 10-17-årige. Kontakt for børnegruppe Else Juul
tlf. 20583832 eller mail: ej@km.dk og for teenagegruppen Thomas Poulsen tlf. 61611481 eller mail: thp@km.dk 


Vejle

Sorggrupper Region Syddanmark

Sorggrupper for børn og unge, der har en forælder med uhelbredelig kræft

Kræftrådgivningen i Vejle tilbyder sorggrupper for børn og unge, der har en uhelbredelig kræftsyg forælder. Grupperne mødes i Kræftpatienternes Hus hver 14.dag. Børnegruppen mødes mandage i lige uger fra 15.30-17.30. Ungegruppen mødes mandage i lige uger fra 16.00-18.00. 

Kontakt Kræftrådgivningen i Vejle på mail: jacobrn@cancer.dk (for børnegruppen 6-12 år) eller mthorup@cancer.dk (for ungegruppen 13-19 år) 

Sorggrupper Region Syddanmark

Sorggrupper for børn og unge, der har en kronisk syg forælder

Kræftrådgivningen i Vejle tilbyder sorggrupper for børn og unge i alderen 6-12 år, der har en kronisk syg forælder.

Kontakt Kræftrådgivningen i Vejle på tlf 70 20 26 86 eller mail: jacobrn@cancer.dk

Sorggrupper for børn

Vejle Kommune tilbyder sorggrupper for børn og unge i alderen 9-16 år, der har mistet en forælder, en primær omsorgsperson eller søskende.

Kontakt Inge Skytte Knudsen på tlf 51 50 49 91, mail: inskn@vejle.dk eller Bettina Brunthaler på tlf. 24 96 47 62, mail: bettb@vejle.dk

Læs mere her


Aabenraa

Sorggrupper Region Syddanmark

Pårørendegruppe for børn 7-13 år 

Professionelle frivillige under Kræftens Bekæmpelse tilbyder samtalegrupper for børn og unge med alvorligt syge pårørende i alderen 7-13 år .

Kontakt Karin Sina på tlf. 29612712 eller Tina Kolmos på tlf. 50558077 eller på mail: aabenraa@cancer.dk

Sorggrupper Region Syddanmark

Pårørendegruppe for unge 14-20 år 

Kræftens Bekæmpelse tilbyder samtalegruppe for unge i alderen 14-20 år med alvorligt syge pårørende i Kræftrådgivningen, Søndergade 7, 6200 Aabenraa

Kontakt Birgitte Nør-Hansen på tlf 70 20 26 72 eller mail: aabenraa@cancer.dk


 

Emma har mistet sin mor

I en sorggruppe har Emma fundet et fællesskab, der giver styrke og håb – både under sygdomsforløbet og i sorgen, der følger efter. Læs mere her.


Læromsorg.dk

OmSorgs nye undervisningsforløb til mellemtrinnet handler om Alfred, der har mistet sin far. Forløbet kan gøre et følsomt emne lettere at gå til. Læs mere her.


Bliv sorggruppeleder

Find vores kurser og foredrag her.


Start en sorggruppe på din skole

Læs mere om, hvordan du starter en sorggruppe her.


Information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale

Om børn og unge i sorg - læs mere.